Styret 2017

 PRESIDENT
Erlend Keiserås 

VISEPRESIDENT
Thomas Arnesen

SEKRETÆR
Tor Inge Sporstøl

STYREMEDLEM 1
Sindre Henriksen 

STYREMEDLEM 2
Marius Børjesson

STYREMEDLEM 3
Leif Ove Flatøy Vorren

STYREMEDLEM 3
Geir Ertesvåg

KASSERER
Tonny Sørdal