Medlemskap

Medlemskap

Til Medlemmer og kommende medlemmer i Amcar Ytre Sunnmøre.

Amcar Norge bestemte seg at frå og med års skiftet 2012 vil AMCAR Norge ikkje lenger ta inn medlemskontigent for lokal klubbar. Det fører då til at lokalklubbane må ta inn eventuelle lokale medlemskontigentar sjølve.

Vi tok opp dette under årsmøtet og det blei da vedteke at klubben vil no frå nyttår av ta inn eigen medlemskontigent. Vi vedtok på årsmøtet at kontigenten for år 2016 vil være 200 kroner for enkeltmedlemmar og 300 kroner for Familie. Familie innebærer at alle i familia kanvære medlemmar hos oss fram til borna fyller 18 år. Då kan dei bli overført som vanleg medlem om dei ynskjer det og vil då få tilsendt eigen medlemskontigent.

Dei som ønsker familiemedlemskap må oppgi navn og fødselsdato på dei som inngår i familiemedlemsskapet..

Ønsker du å bli medlem?
     
Kontakt oss ved å fylle inn informasjon i feltene under...